Letní parket Břehov

Letní parket Břehov

Vítejte na stránkách letního parketu Břehov

disco

Označené záchytné parkoviště za parketem u prodejního kiosku.

Tichý výčep a bar otevřen do rozchodu návštěvníků (zpravidla necelou hodinu po ukončení produkce) v rámci soukromé oslavy.
vchod